Medarbeider

Heidi Elise Eikeland

Heidi Elise Eikeland

61 år, bosatt i Porsgrunn , er aktiv og har mange interesser, naturen som alltid gir påfyll, hage, foto, mat, reise og er veldig glad i mennesker.