2021

Etter 8 år med økte forskjeller, må det nå bli vanlige folks tur!

Stortingsvalget 2021 - valgkrets Telemark

Arbeiderpartiet skal være partiet for alle. Vår fortelling om Norge er en som mange kjenner seg igjen i. Dessverre har både de sosiale og økonomiske forskjellene økt de siste 8 årene, med en høyreregjering som prioriterer de som har mest fra før av. 

Det har blitt gjort utallig mange kutt til fordel for de rike, noe som har gått utover velferdsstaten, klimapolitikken, helsesektoren og arbeidsmarkedet. For det er nettopp disse sektorene vi ønsker å gjenoppbygge. 

Norge skal bygges opp igjen etter covid-19. Vi vil skape nye jobber og at folk skal være trygge på jobb. Vi skal kutte utslipp på en måte som er rettferdig, og som skaper nye jobber.

Nå skal vanlig folk prioriteres!

Stem med hjertet. 

Stem Arbeiderpartiet. 

Hva går Arbeiderpartiets til valg med? 

1. Arbeid til alle er jobb nr.1. Vi skal legge til rette for at det skapes trygge arbeidsplasser.

2. Arbeiderpartiet er garantisten for en sterkere velferdsstat som stiller opp for alle. 

3. Vi skal føre en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. 

4. Redusere forskjellene mellom folk. 

I tillegg, så er det blitt utarbeidet og forankret et partiprogram for perioden 2021-2025, som vi er ganske stolte av.  Du finner partiprogrammet her

Terje Aasland

Terje Aasland kommer fra Skien og stiller som 1.kandidat for valgkrets Telemark.

Lene Vågslid

Lene Vågslid kommer fra Dalen i Tokke og stiller som 2.kandidat for valgkrets Telemark.

Jone Blikra

Jone Blikra er fra Kragerø og stiller som 3.kandidat for valgkrets Telemark.

Tone Elisabeth Berge Hansen

Tone Berge Hansen er fra Brevik i Porsgrunn kommune og stiller som 4.kandidat i valgkrets Telemark.

Telemarks topp 4 og deres kjernesaker: 

Våre toppkandidater Terje Lien Aasland, Lene Vågslid, Jone Blikra og Tone Elisabeth Berge Hansen har klare kjernesaker og ambisjoner for Telemark og vil blant annet jobbe for:

- Stanse privatiseringen av sykehuset Telemark, bygge strålesenter i Skien og sikre Notodden sykehus en lokal ledelse som er til stede. 

- Øke bevilgningene til kommunene i landet med minimum 3,4 milliarder. 

- Vi vil ikke ha deponi for farlig avfall ved Brevik og Heistad, i Porsgrunn.               

-Utvide offentlige tannhelsetjeneste med mål om å likestille den med andre helsetjenester.

- Vår skole skal legge til rette for både teoristerke og praktisk sterke barn, praktiske og teoretiske fag er like viktige. 

- Offentlige tjenester skal styrkes i distriktene, det skal etableres nærtjenestesenter med vesentlige statlige tjenester flere steder i Telemark. 

- Vi vil ha sikre mer jernbane og tog ved å bygge dobbeltspor gjennom Vestfold til Skien, for å forberede sammenkoblingen av Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. 

- Stoppe salg av Telemark. Vi sier nei til salg av skog, vannkraft og Statnett. Våre felles ressurser skal vi eie sammen.

Skien

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!