f

Vanlige folk sin tur!

Stortingsvalg 2021 - Vestfold valgkrets

De store oppgavene løser vi best sammen. Det vet vi i Norge. Koronakrisen har nok en gang vist oss verdien av fellesskapet vårt, en sterk offentlig helsetjeneste og et organisert arbeidsliv.

Det er bare i fellesskap vi vil klare å møte 2020-tallets utfordringer. Vi vil trenge mange nye jobber, en velferdsstat som klarer å ta vare på alle og en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp. Ingenting av det kan overlates til hver enkelt eller markedet alene.

Landet vårt står ved et veiskille. Etter åtte år med en regjering som prioriterer de som har mest fra før, så trenges det en ny kurs som prioriterer vanlige folk.

Det siste året har gjort samfunnet vårt mer urettferdig. Det siste året har gjort alvoret i kampen mot forskjells-Norge enda større. Koronakrisen har vært et forstørrelsesglass på partipolitikken. 

Nå trengs det sosialdemokratiske løftet som aldri går ut på dato, men som alltid må fylles med nytt innhold.

Arbeiderpartiets valgløfter:

-Arbeider til alle er jobb nummer én. Vi skal skape trygge arbeidsplasser.

-Arbeiderpartiet er garantisten for en sterkere velferdsstat som stiller opp for alle.

-Vi skal føre en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber.

-Redusere forskjellene mellom folk

Våre toppkandidater Maria Aasen-Svensrud, Truls Vasvik, Camilla Maria Brekke og Arild Theimann, har klare mål og ambisjoner for Vestfold og vil blant annet jobbe for:

-Sikre allemannsretten og verne strandsonen langs kysten vår

-Gjennom en aktiv stat, sørge for å skape flere grønne jobber i Vestfold

-Lommeboka skal ikke styre hjelpa du får

-Billigere barnehage og SFO         

-Flere lærere og barnehageansatte til ungene våre

-Faste, hele stillinger - alle skal ha en lønn å leve av  

-Mer penger til helse og omsorg og sykehuset vårt          

-Tiltak for å gjøre fjorden vår renere

-Dobbeltspor gjennom hele Vestfold  

-Garanti for jobb eller utdanning for de unge                         

Vi får til mer sammen enn hver for oss. Nå er det vanlige folks tur! 

Godt valg! 

l

Landet vårt står ved et veiskille. Etter åtte år med en regjering som prioriterer de som har mest fra før, så trenger vi en ny kurs som prioriterer vanlige folk.

Fant du det du lette etter?

Tusen takk for din tilbakemelding!