Nestleder

Bjørg Tveito Lundefaret

Medlem i kommunestyret siden 2003. Varaordfører i perioden 2007 - 2011. Ordfører siden 2011. Nestleder i Telemark Arbeiderparti. Medlem i Landsstyret

Bjørg Tveito Lundefaret

Gift med Kjetil, tre barn og fire fine barnebarn. Bjørg har vært aktiv i lokalpolitikken i Nome siden 2003. Hun var varaordfører i perioden 2007 - 2011, og har siden da vært ordfører. Bjørg er i tillegg nestleder i Telemark arbeiderparti, og sitter i Arbeiderpartiets landsstyre.


Bjørg sier følgende:

Vi som er folkevalgte har ansvar for at folk i Nome har det bra. Vi er arbeidsgivere for alle ansatte i den store organisasjonen som kommunen er. I tillegg er det i stor grad kommunestyret som er ansvarlig for utvikling av kommunen. Jeg mener vi har fått til mye i mine åtte år som ordfører, likevel er det fortsatt mange uløste oppgaver og utfordringer i kommunen vår.


Jeg er stolt av at vi nå

-     kan tilby alle våre barn og unge gode tilbud i gode og oppdaterte lokaler og
 utearealer i barnehage, skole, kulturskole og idrettsanlegg

-     våre syke og eldre får den hjelpen de trenger når behovet er der

-     har god kontakt med kommunens næringsliv, og får tilbakemeldinger på at
Nome er en god vertskommune. Kommunen bidrar ved behov, og har
 vært svært delaktige både ved nyetableringer og i «redningsaksjoner»

-           har etablert to næringshager der det er et bredt spekter av næringsaktører.