Styremedlem

Roar Howlid

Roar Howlid

Roar er kommunestyrerepresentant og medlem av utvalg for mestring, helse og velferd.