Styremedlem

Arild Theimann

Arild Theimann

Bli bedre kjent med Arild Theimann:

Spesialrådgiver i samfunnspolitikk. Tidligere fagbladjournalist, oljearbeider og sjømann - Ærlighet, toleranse, respekt og åpenhet, er viktig for Arild. Han vil jobbe for tydelig politisk ledelse og tillit til de ansatte. Det må satses på by- og stedsutvikling hvor kontakt mellom mennesker prioriteres. Vi må ha et seriøst arbeidsliv med hele og faste stillinger og vi må ha flere lærlinger.