Representant

Tone E Berge Hansen

Jeg heter Tone og er valgt som 4.kandidat på valgkrets Telemarks stortingsliste. Jeg bor i Brevik sammen med mann, en sønn på 19, samt tvillinggutter på 15 år. Selv er jeg 52 år, og jobber som seksjonsleder ved Sykehus Telemark, i tillegg til at jeg representerer Vestfold og Telemark Arbeiderparti i fylkestinget, hovedutvalg for samferdsel og i fylkesutvalget.

Tone E Berge Hansen

Når jeg ikke jobber eller driver med politisk arbeid, liker jeg å synge, strikke. gå på tur med og uten ski på beina og være sammen med gode venner og familie. 

Bystyret i Porsgrunn fattet i 2009 et vedtak om å legge ned flere skoler. Skolenedleggelsene førte til en politisk mobilisering i Porsgrunn, "Ta  demokratiet tilbake", hvor mange foreldre valgte å melde seg inn i ulike partier. For meg var Arbeiderpartiet det naturlige valget. Vedtaket førte mest sannsynligvis til den mest effektive "vervekampanjen" til partiet på noen årtier. Jeg ble tatt imot med åpne armer, og valgt til varaordførerkandidat på nominasjonsmøtet i 2010. Fra 2011, ledet jeg helse- og omsorgsutvalget i kommunen, og var bystyremedlem og medlem av formannskapet. Siden har jeg vært hovedutvalgsleder for kultur, idrett og folkehelse på fylkestinget. 

For meg er det en ære å få lov til å representere Telemark på Stortingslista for valget i 2021, og hvor vi satser på at Norge igjen får en regjering ledet av Arbeiderpartiet. Nå er det viktigere enn noen gang å sikre arbeidsfolk deres rettigheter, løfte felleskapet og bidra til å utjevne forskjeller i samfunnet. I tillegg, må et større fokus på miljø- og klimasaker på plass, sånn at vi har en bærekraftig klode å overlate til de som kommer etter oss. 

Jeg har en allsidig politisk interesse, men det er ingen hemmelighet at som utdannet fysioterapeut med master i helsefremmende arbeid, er helsepolitikk ekstra spennende for meg. Så mener jeg også at helseproblemer ikke nødvendigvis løses i helsevesenet alene. Derfor er det umulig å tenke helsepolitikk koblet fra andre viktige områder som klima, arbeid og utdanning. Med Jonas Gahr Støre ved roret og fagbevegelsen i tett samarbeid, er jeg sikker på at vi skal få mobilisert velgere i september og sammen ønske velkommen til en ny regjering. 

Jeg er veldig klar til å bidra!

  • Har vært revyskuespiller på amatørrevy i mange år!

  • Elsker å gå på ski på Gautefall, selv om første skitur på Gautefallheia endte med redningsaksjon. 

  • Elsker korps og korpsmusikk.