Representant

Ole Henrik Augestad

Ole Henrik Augestad

Bosted: Sandefjord
Skole og helsevesen. Kvaliteten på slike tjenester måles best gjennom hvordan de virker inkluderende og rettferdig, ikke hvordan de gir økte fordeler for de sterke og velstående.