Stortingskandidat

Trond Jarle Roalstad

Hei! Jeg heter Trond Jarle Roalstad, er 39 år og bor i Drangedal. Sammen med Stine har jeg tre barn, gutt på 13 og tvillinger, gutt og jente, på 11 år. Stiller til valg på stortingslisten til Vestfold og Telemark Arbeiderparti - valgkrets Telemark. I Drangedal er jeg valgt inn i min andre periode i kommunestyret, hvor jeg nå er gruppeleder for Drangedal Ap.

Trond Jarle Roalstad

Etter videregående skole tok jeg utdannelse i forsvaret, hvor jeg tjenestegjorde i 13 år, hvorav 8 måneder internasjonalt. Var stasjonert på Sætermoen, Rena og Oslo. For 11 år siden flyttet jeg hjem igjen til Drangedal. Jeg har de siste syv årene vært ansatt som selger i et internasjonalt selskap med ansvar for Midtøsten. 

Jeg liker å holde meg i god form og løping er fin rekreasjon. Deltar årlig i flere ultra-løp (løp som er som oftest lengre enn maraton). Grunnlaget blir lagt ved lange joggeturer i skog og hei. Er ingen overivrig jeger, men deltar årlig, i likhet med drangedøler flest, på elgjakta. Med tre barn i skolealder går mye av fritiden med til å følge opp barna, både i skolehverdagen og ellers, særlig på fotballbanen. 

I politikken er jeg særlig opptatt at alle skal ha like muligheter, like sjanser og like rettigheter. Som sosialdemokrat, ønsker jeg å bidra til å snu utviklingen vi har sett de senere år. Forskjellen mellom rike og fattige er blitt altfor stor. Vi må motarbeide snikinnføringen av et privat helsevesen, der de rike kjøper seg fram i køen og vi må sikre de unge en god skole og trygge oppvekstsvilkår. Vi må sikre de eldre en verdig alderdom.