Stortingskandidat

Cathrine Palm Spange

Jeg heter Cathrine Palm Spange, bor i Færder og stiller til valg for Arbeiderpartiet i Vestfold valgkrets. Jeg er en irrgrønn sosialdemokrat og tror som ikke tror vi klarer det krevende grønne skiftet hvis vi ikke får alle med oss på snuoperasjonen – og da er sosial ulikhet den største trusselen.

Cathrine Palm Spange

Bli bedre kjent med Cathrine Palm Spange:

Jeg sitter i dag i kommunestyret og formannskapet i Færder og er kvinnepolitisk ansvarlig. I mitt yrkesaktive liv har jeg vært i næringslivet og har blant annet jobbet i møbelbransjen, hagebransjen og med landbruk og forretningsutvikling hos Felleskjøpet. 

De siste åtte årene har barnefattigdommen økt, vi har fått større ulikheter mellom folk og de med mest bidrar mindre. Hvis vi skal klare å bekjempe klima- og naturkrisen må disse trendene snus. Folk uten midler som må kjempe for jobb, hus og levestandard klarer ikke i tillegg å kjempe de store kampene vi sammen må ta fremover. 

Barnefattigdom er en skamplett på en rik nasjon som Norge og må bekjempes med alle midler. Sosial likhet må stå øverst på agendaen når vi skal inn i våre viktigste saker etter pandemien. Alle må med(!), vi skal skape nye jobber og vi skal også fordele ressursene bedre mellom oss. 

Landbruk og selvforsyning er også en viktig del av dette og i Norge har vi så mange "Reodor Felgen"-typer rundt i bygdene at det ikke skulle forundre meg et øyeblikk om mange av svarene ligger der fra før av - vi må bare få innovasjon og skaperkraften frem. 

Jeg er langt over gjennomsnittet fugleinteressert, og søker ut i naturen så ofte jeg kan og har muligheten til det. Ofte finner du meg under en busk i vårmånedene med min Canon med lang linse. Hagen min er innrettet med tanke på dyrene som bor der og i drivhuset dyrker jeg frem egenproduserte krydder og urter. 

Som lokalpolitiker vet jeg også at alt nasjonalt startes opp lokalt, og alt internasjonalt starter nasjonalt. Klima- og naturkrisen kjenner ingen grenser, verken kommune-, fylke- eller landegrenser. Derfor er et internasjonalt samarbeid utrolig viktig i årene fremover og vi i Arbeiderpartiet har en lang og god tradisjon med å få til internasjonale løsninger med alle våre samarbeidspartnere. Det å samarbeide, sette seg mål og utveksle erfaringer vil få oss på riktig spor igjen. Dette vil være ekstremt viktig fremover.

  • Du finner meg gjerne under en busk med min Canon m/lang linse på vårparten, da jeg er langt over gjennomsnittet interessert i fugler. 

  • Visste du at jeg dyrker egenproduserte krydder og urter i drivhuset mitt? 

  • Kaller meg selv for "Crazy birdlady" på Twitter! Følg meg gjerne på @CSpange :)