Stortingskandidat

Pål P. Syse

Hei! Jeg heter Pål og stiller til valg for Arbeiderpartiet Vestfold valgkrets. Jeg er gruppeleder for Færder Arbeiderparti, kommunestyrerepresentant og medlem i formannskapet. Jeg er aller mest inspirert av få til endringer som sikrer allemannsretten særlig knyttet til strandsonen, barn og unges muligheter for å få en forutsigbar og god oppvekst og ikke minst få vekst i befolkning og næringsutviklingen.

Pål P. Syse

Jeg er 65 år og særboer, har to voksne døtre og bor på Tjøme. Jeg representerer Arbeiderpartiet i Færder kommunestyre. Jeg har vært lokalpolitiker i tidligere Tjøme kommune i 24 år.

Jeg har 33 års erfaring som leder innen bygg- og eiendomsnæringen, nå jobber jeg som seniorrådgiver innen næringen. Min fritid går med til lokalpolitikk, arbeid som menighetsrådsleder på Hvasser, samt friluftsliv, familie og barnebarna mine. 

Etter 8 år med høyreregjering er fellesskapstanken og prioritering til fellesskapets beste svekket i samfunnet, noe som har gitt grobunn for flere egoistiske handlinger og holdninger i deler av befolkningen. Arbeiderpartiet overtok i 2019 styringen i Færder kommune og vi jobber hver dag gjennom de politiske prosesser vi har satt på dagsorden for at fellesskapstanken skal prege de beslutninger vi tar. 

Vi trenger sårt en ny regjering som igjen kan føre en offensiv politikk til fellesskapets beste, alle ha muligheter til arbeid og utdanning som stemmer overens med deres forutsetninger. Ikke minst unge mennesker som skal kunne velge mellom utdanning, organisert opplæring eller arbeid som gir dem inspirasjon og verdighet til leve det gode liv i fellesskapets Norge.

Fra 2019, har jeg vært gruppeleder for Færder Arbeiderparti, samtidig som jeg er medlem av formannskapet og kommunestyret. Mine oppgaver må i disse rollene nødvendigvis favne vidt, men jeg er aller mest inspirert av få til endringer i vår kommune som sikrer allemannsretten særlig knyttet til strandsonen, barn og unges muligheter for å få en forutsigbar og god oppvekst og ikke minst få vekst i befolkning og næringsutviklingen i kommunen. Vi er så heldige i Færder at vi har en Ap-ordfører (Jon Sannes Andersen) som også prioriterer dette, noe som inspirerer oss andre politikere og som har blitt godt mottatt i hele Færders befolkning.