Fylkestingskandidat

Birger Hovden

Hei! Jeg heter Birger Hovden og sitter i dag i fylkestinget.

Birger Hovden

Startet med politikk i2003 i kommunestyre og formannskap. Har også i en periode vært varaordfører. Er nå inne i min 4. periode som fylkestingsrepresentant, hvor jeg har sittet i samferdselsutvalget i fylket hele tiden. Tidligere LO- leder og partileder i Tinn.