Fylkestingskandidat

Silje Laland Moe

Silje Laland Moe

Jeg er 38. Flyttet til Nome i 2012, men har bodd her fra 2003-2005 også, og har gått på vgs her i Lunde før det. Jeg har mann og 4 barn. Jobber offshore.

Jeg holder de sosialdemokratiske verdiene høyt og brenner for lokalt engasjement, både i arbeidslivet og for frivilligheten.
Utenforskapet bør ikke være et tema fordi menneskeverdet er likt hos alle, derfor bør også mulighetene være like.