Fylkestingskandidat

Torunn Hauen Aks

Torunn Hauen Aks

Torunn Hauen Aks, født 1959 oppvokst i Skien, bor på Borgestad.
Gift, har tre barn, hvor den yngste er fosterbarn og to barnebarn.
Jeg ble utdannet som hjelpepleier i 1979, etter det har jeg tatt ulike videreutdannelser innen rus og psykiatri. Den siste på høyskolen på Hamar 2014.
Har jobbet ved sykehuset i Telemark i 26 år, mest innen rehabilitering og en periode som hovedtillitsvalgt med ansvar for alle sykehusene i Telemark.
Fra 2006 har jeg jobbet i Skien kommune som boveileder i rus og psykiatri.
Har samtidig med arbeid, hatt en periode som styreleder i idrettsforeningen Borg og sitter i dag som leder på nasjonalt plan i Norsk Fosterhjemsforening.
Begynner å få politisk erfaring, da jeg har sittet i bystyret i Skien siden 2003.
Sitter i dag i Hovedutvalget for Næring, miljø og kultur.
Styreleder i Skien fritidspark siden 2012
Ønsker en periode til med viktig arbeid for Skien.
Mine hjertesaker er barn og unge, spesielt de med utfordringer i hverdagen. Hvor idrett og tilrettelegging for aktivitet er en fanesak. Samt et godt kulturtilbud for alle uansett alder og funksjonsevne. Og et levende bysentrum.
Ønsker å tilrettelegge for gode arbeidsplasser i Skien og gjøre Skien attraktiv som bostedskommune.
Godt valg