Fylkestingskandidat

Borghild Hardang-Hanto

Borghild har lang fartstid i og engasjement for lokalpolitikken. Hun er opptatt av barn og unge, av likestilling og av at alle skal ha like muligheter.

Borghild Hardang-Hanto

9. kandidat   //   Borghild Hardang Hanto, 69 år. 


Borghild er opptatt av barn og unge, av likestilling og av at alle skal ha like muligheter. Borghild sier: Jeg bor på Hanto sammen med Kristian. Har tre barn og et barnebarn. Jeg er opptatt av at alle barn skal ha en trygg og god oppvekst. Fordi en god oppvekst faktisk varer i flere generasjoner. Jeg går dermed for videre utvikling av våre kommunale velferdstjenester med gode barnehager og gode skoler med gratis skolemåltid og skolefritidsordning. God skolehelsetjeneste og et godt kommunalt helsesenter er viktig.