Fylkestingskandidat

Bjørn Nordskog

Bjørn er opptatt av gode felles løsninger for alle og at kommunen legger til rette for gående og syklende.

Bjørn Nordskog

5. kandidat   //   Bjørn Nordskog


Bjørn har vært med i kommunestyret flere år. Han sier følgende om seg selv:

Jeg er gift, har to voksne barn og et veldig ferskt barnebarn. Jeg jobber til daglig i skatteetaten og er tillitsvalgt i NTL.  Av politiske saker er jeg opptatt at kommunen skal jobbe mot sosial dumping, og at velferdsoppgaver, som eldreomsorg, skole og barnehage blir drevet av det offentlige.


Ellers er jeg opptatt av gode løsninger for gående og syklende, og mener Nome kommune må satse offensivt på utbygging av flere gang- og sykkelveier.