Fylkestingskandidat

Turid Rund

Turid Rund

Jeg er engasjert for at vi skal fokusere mer på forebyggende arbeid innen familiefattigdom,rus og psykiatri. Jeg skal også kjempe for en enda bedre eldreomsorg i Skien.