Fylkestingskandidat

Mari Grong

Mari Grong

Jeg er engasjert fordi jeg ønsker at det skal bli enda bedre å vokse opp i Skien. Skiensskolen skal være en praktisk skole hvor man ikke sitter og pugger hele dagen. Hvor seksualundervisningen er mangfoldig, tidsriktig og inkluderende og i et Skien som er klimavennlig.