Fylkestingskandidat

Arild Theimann

Hei, jeg heter Arild, jeg er Sandefjording og stiller til valg for Arbeiderpartiet i Vestfold valgkrets. Jeg har rukket å bli 54 år, er gift og har to sønner. Til daglig jobber jeg som spesialrådgiver innen næringspolitikk, energi, klima og miljø i LO forbundet Industri Energi. Tidligere fagbladjournalist, oljearbeider og sjømann - Ærlighet, toleranse, respekt og åpenhet, er viktig for meg. Jeg har vært folkevalgt i Sandefjord siden 2003 og er nå med i kommunestyret, formannskapet og miljø- og planutvalget. Er også styremedlem i Vestfold og Telemark Arbeiderparti.

Arild Theimann

Bli bedre kjent med Arild Theimann:

Når jeg ikke driver med jobb og politikk så liker jeg å være på hytta på Gautefall. Etter at jeg ble ferdig med bygge hytta har jeg alltid et eller annet mindre byggeprosjekt å drive med, jeg må ha noe fysisk å jobbe med. Selv om jeg nå har kontorjobb og tilbringer mye tid på møter, så er bakgrunnen min fra «gulvet». Eller rettere sagt fra dekk, dekk på skip og oljeplattformer. Jeg reiste til sjøs som 16-åring og etter at jeg mistet jobben til sjøs på grunn av utflagging, begynte jeg å jobbe i Nordsjøen. Jeg benyttet tiden til å utdanne meg i kombinasjon med jobb, men også til å engasjerende meg som tillitsvalgt, noe som ledet meg i å begynne å jobbe i fagbevegelsen, med tariffspørsmål, som journalist og redaktør og nå som spesialrådgiver.

Da jeg skulle skrive denne teksten, spurte jeg noen politikerkollegaer om en beskrivelse av meg og dette var tilbakemeldingene: 

«Jeg oppfatter deg som svært kunnskapsrik, engasjert og dedikert. Du har et spesielt fortrinn med dine erfaringer og kunnskaper fra fagbevegelsen, og du har en tydelig sosialdemokratisk ryggmargsrefleks. Du gjør alt du gjør grundig og baserer beslutninger på fakta, samtidig som du lytter til andre synspunkter og innspill. Du evner å finne løsninger sammen med andre.» Flere av tilbakemeldingene trekker frem mitt engasjement og at jeg er en "allround" politiker med bred erfaring på veldig mange områder. 

Etter 8 år med høyreregjering, er rettighetene i arbeidslivet forverret, eksportinntektene stadig synkende, forskjellene mellom folk øker, og forskjellene mellom by og land øker. Jeg vil at vi alle skal kunne leve det gode liv og ha et arbeid å gå til, enten du bor på bygda eller i byen. Slik er det dessverre ikke i dag. 

Vestfold og Telemark har uendelige muligheter å by på, som må gripes. Vi har byer i vekst, men også bygder med med potensiale som ikke har blitt unyttet helt enda. Vi har også alt for mange som mennesker som sliter, og dette vil vi gjøre noe med! Vi kan skape ny giv og nye arbeidsplasser og vi kan kutte klimautslipp. Vi må identifisere våre fortrinn og ta dra nytte av disse. Vi har også unike naturopplevelser, reiselivsdestinasjoner og et rikt kulturtilbud. Det må satses på by- og stedsutvikling, hvor kontakten mellom mennesker prioriteres. Et seriøst arbeidsliv med hele og faste stillinger, hvor vi også får frem flere lærlinger. Dette er hva vi skal satse på!

For å snu på trenden og realisere det som er nevnt ovenfor, trenger vi en ny regjering som kan føre en offensiv næringspolitikk som kan gi trygg jobb til alle, en kulturpolitikk som gir alle muligheter til opplevelser, gjøre vår felles velferdsstat sterkere og føre en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber.

  • Har mitt eget private ølbryggeri på hytta. 

  • Har vært med i norgesmesterskap i dart. 

  • Har lyst til å begynne å lage bonsaitrær.