Fylkestingskandidat

Ada Lassen-Urdahl

Ada Lassen-Urdahl

Ada er kommunestyrerepresentant, medlem i hovedutvalg for oppvekst og vara til styret i Færder Arbeiderparti. Hun er yngst i kommunestyret.