Fylkestingskandidat

Rune Høiseth

Rune Høiseth er er vår ordførerkandidat.De fleste vet nok det allerede.
Rune Høiseth har vært ordfører i Lardal og har nå nesten 8 år bak seg som ordfører i Larvik. Vi tror ikke vi røper en hemmelighet når vi sier at han gjerne vil fortsette som ordfører etter valget!

Rune Høiseth

Bli bedre kjent med Rune Høiseth:

Vi tror også at de fleste kjenner igjen Rune Høiseth i det han sier han brenner for: "Å legge til rette for et levende lokaldemokrati og lokalt folkestyre. Flere arbeidsplasser, flere innbyggere og bedre velferd. Videreutvikle Larviks omdømme som et attraktivt sted for bosetting og næringsetablering i vår nye region; Larvik, porten til Europa der elvene møtes"."Raushet og respekt" svarte Rune Høiseth da vi spurte hvilke verdier han mener er viktige. De som har fulgt ordføreren vår, vet at disse verdiene representerer han hele tida og i alle møter.
De som følger med på ordførerens kalender i ØP har fått med seg at det er ikke noe arrangement som er for stort og ikke noe som er for lite til at ordføreren deltar. Vi i Larvik AP lurer på om det er tida han bodde i Lardal som har gjort at han fortsatt er "Høyt og Lavt". Stem på AP og Rune Høiseth ved høstens valg