Fylkestingskandidat

Kari Asmyhr

Kari Asmyhr

Kari er andrevara til kommunestyret og medlem av utvalg for miljø, teknikk og næring. Kari er også femte vararepresentant til Vestfold og Telemark fylkesting.