Fylkestingskandidat

Tonje Egeberg

Tonje Egeberg

Bli bedre kjent med Tonje Egeberg:

Sykepleier (i videreutdanning) - For Tonje betyr solidaritet, rettferdighet og like muligheter for alle mye. Hun vil ha et helsevesen som ivaretar innbyggerne fra vugge til grav. Tilstrekkelig med sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Flere heltidsstillinger og økt grunnbemanning innen eldreomsorgen. En skole hvor læreren får bruke mer tid til å undervise slik at alle elevene føler mestring.