Fylkestingskandidat

Jarle Georg Johannessen

Jarle Georg Johannessen

Jarle Georg er styremedlem og vara til kommunestyret i Sande.
Bosted: Ekeberg, Sande

Bakgrunn: Tømmermester og småbruker.

Verdier: Solidaritet, likestilling og likeverd.

Dette brenner jeg for: Matjorda vår - et umistelig gode som må vernes og videreføres. Opprettholde små skoler, tett knyttet til sine nærmiljø. At alle skal ha like muligheter til å lykkes med å nå sine mål.