Fylkestingskandidat

Lene Mandt Bartholsen

Lene Mandt Bartholsen bor på Nanset og jobber på Bianco i Tønsberg. Hun har mange år i bransjen og stortrives der.

Lene Mandt Bartholsen

Bli bedre kjent med Lene Mandt Bartholsen:

Verdiene til Lene er rettferdighet og at godene deles, samt at alle skal ha like muligheter.
Lene brenner for skole, oppvekst og helse.
Vi heier både verdier og engasjement.

Foto: Lise Reng

#sterkerefellesskap #larvikap #valg2019 #2valg