Fylkestingskandidat

Eivind Yrjan Stamnes

Eivind Yrjan Stamnes

Eivind er sekretær i Tønsberg Arbeiderparti og sitter i kommunestyret. Han er også nestleder i hovedutvalg for klima, areal og plan i Vestfold og Telemark fylkeskommune.