Fylkestingskandidat

Brit Wenche K. Carlsen

Brit Wenche K. Carlsen

Bli bedre kjent med Brit Wenche K. Carlsen:

Ufør. Aktiv i lag, foreninger - Ta vare på de svakeste er det viktigste for Brit Wenche. Hun vil kjempe mot privatisering i kommunen. Lokal tilhørighet, Stokke og Andebu må beholde sin lokale identitet. Ivareta rettigheter for barn og unge og at mennesker med nedsatt funksjonsevne får et aktivt liv.