Fylkestingskandidat

Jon Sanness Andersen

Jon er ordfører i Færder siden høsten 2019. Som ordfører er Jon kommunens øverste politiske leder, og møteleder i formannskapet og kommunestyret.

Jon har bakgrunn som opposisjonsleder i Færder og tidligere Nøtterøy kommune, og avdelingsleder for rus og psykiatri i Færder.

Jon Sanness Andersen

Bli bedre kjent med Jon Sanness Andersen: