Alvorlig lærermangel

Svar til kunnskapsministerens innlegg i TA 7. mai

Lene Vågslid

Norge trenger flere lærere. Det skriver også kunnskapsministeren 7. mai. Men det hun utelater å nevne er at lærermangelen har økt på høyreregjeringens vakt. Arbeiderpartiet går til valg på å snu den utviklingen.

Dyktige lærere som har tid og tillit til å følge opp hver enkelt elev, er forutsetningen for en god skole. 53% av alle lærere har enten søkt seg bort, eller vurdert jobb utenfor skolen, det siste året, det viser en representativ undersøkelse utført av Respons analyse. Koronapandemien har gjort en allerede hektisk og travel skolehverdag uholdbar for mange lærere. Hjemmeskole, gult- og rødt nivå, har gjort hverdagen mindre forutsigbar, og økt arbeidsmengden. Når så mange lærere sier at de vil slutte, er det vår jobb å lytte til dem.

Skolen lekker i begge ender. Samtidig som stadig flere forlater skolen, så er det færre som ønsker å bli lærer. Dette bekymrer meg og bør bekymre kunnskapsministeren. I fjor var det stor nedgang i opptaket både for grunnskolelærere og lektor. Neste år vil over 500 færre bli lærere, sammenlignet med i fjor. Søkertallene viser at Høyreregjeringen har mislyktes i å gjøre læreryrkes attraktivt for dagens unge. Det er alvorlig får fellesskolen vår og for elevene.

For å dekke opp for lærermangelen har skolene vært nødt til å ansette ukvalifiserte «lærere» til å undervise. I skoleåret 2019/2020 ble 1,7 millioner undervisningstimer gjennomført av ukvalifiserte. Mens regjeringens nåløye for hvem som får lov til å være lærer stadig bli smalere, så står bakdøra på vidt gap. Aldri før har det vært så mange ansatte «lærere» uten utdanning som i dag.

Arbeiderpartiet vil gjøre læreryrket mer attraktivt for nye lærere, i tillegg til at vi må beholde alle de dyktige lærerne vi allerede har. Vi vil fjerne «avskiltingen» av erfarne lærere utdannet før 2014, men holde fullt trykk på kompetanseheving i skolen. Lærerne trenger ikke tvinges til å oppdatere seg, og det er viktigste er å sikre barna kvalifiserte lærere.

Vi vil sørge for at det ansettes flere kvalifiserte lærere, og beholde minstenormen for lærertetthet. Sammen med lærerorganisasjonene skal vi avbyråkratisere skolen, ved å fjerne tidstyver og unødvendige krav til rapportering og dokumentasjon. Vi skal ha en tillitsreform, slik at vi sørger for at lærerne har tid og tillit til å utføre jobben sin, uten å måtte bruke tid på unødvendig papirarbeid.

Lene Vågslid

Stortingsrepresentant for Telemark Arbeiderparti