Politikken

Sterkere fellesskap i Vestfold og Telemark

Barn leker

Arbeiderpartiet har store ambisjoner på vegne av Vestfold og Telemark. Vi er et Norge i miniatyr, med sterke innovative distrikter og offensive byer. Det er gjennom dette fellesskapet vi skaper et levende fylke som igjen er grunnlaget for vår felles velstand og velferd. Ved å ta hele fylket i bruk får vi nye arbeidsplasser og variert bosetting i bygd og by. 

Et levende Vestfold og Telemark kjennetegnes best av at vi fører en aktiv næringspolitikk der vi spiller på lag. Både offentlig og privat næringsliv må jobbe sammen om å utvikle lønnsomme arbeidsplasser i hele vårt nye fylke. Vi får til mye mer sammen, enn hver for oss.