Vestfold og Telemark Arbeiderparti

Vestfold og Telemark Arbeiderparti

To barn ligger og slapper av i en hengekøye i sola. Foto: Øivind Haug

Arbeiderpartiets grunnideer er likeverd og likerett, utjamning og fordeling. Slike mål kan kun oppnås gjennom aktiv politisk styring.

Alle deler av fylket skal ha muligheter til utvikling, basert på stimulering av lokale fortrinn og så langt det er mulig, kompensere lokale utfordringer.Verdiskaping og sysselsetting er fundamentet for velferd og bosetting. Sentrale virkemidler som samferdsel-, utdanning-, næring- og kulturpolitikk skal hver for seg og sammen innrettes slik at de tjener formålet om rettferdig fordeling, arbeid for alle og trygg, bærekraftig verdiskaping i hele fylket.