Politikere

Stortingsrepresentanter Telemark 2021-2025

 • Hei! Eg heiter Lene Vågslid, er 34 år frå Dalen og stiller til val på stortingslisten til Vestfold og Telemark Arbeiderparti - valgkrets Telemark. Eg er utdanna faglærar i praktiske og estetiske fag, og har også eit årstudium i barnevernspedagogikk. Eg bur i lag med Arild, som eg har ei dotter på snart 5 år i lag med, samt to bonusbarn på 9 og 13 år. Representerer i dag Telemark på Stortinget og leder også Justiskomiteen.

 • Jeg heter Jone Blikra og stiller som 3.kandidat på stortingslisten til Vestfold og Telemark Arbeiderparti – valgdistrikt Telemark. 58 år gammel, gift og har 3 voksne barn + 2 bonusbarn. Jeg har tidligere vært ordfører i Kragerø og er i dag gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret, formannskapet i Kragerø, og jeg sitter også i styret i Vestfold og Telemark Arbeiderparti.

Stortingsrepresentanter Vestfold 2021-2025

 • Jeg heter Maria og stiller til valg for Arbeiderpartiet i valgkrets Vestfold. Jeg er 41 år, bor i Åsgårdstrand og har to barn. Jeg er barne- og ungdomsarbeider og har en brei utdanning innen pedagogiske fag og samfunnsfag. Min arbeidserfaring er fra undervisning i både fengsler og videregående skole. Jeg har arbeidet i barnehage, SFO og mye med ungdom. Jeg har også god arbeidserfaring fra flere forskjellige organisasjoner. Jeg sitter i dag på Stortinget og representerer Vestfold, er med i Arbeiderpartiets sentralstyret og er partiets kriminalpolitiske talsperson.

 • Hei! Jeg heter Truls og stiller til valg for Arbeiderpartiet i valgkrets Vestfold. Jeg bor i Helgeroa sammen med Line og våre to barn på 10 og 13 år. Jeg er leder av Vestfold og Telemark Arbeiderparti og leder for Hovedutvalg for næring og reiseliv i Vestfold og Telemark fylkeskommune.


Kandidater fylkestingsvalget i Vestfold 2023

 • Bosted: Holmestrand Jeg vil være med å bygge en ny fylkeskommune med livskraftige bygder og attraktive byer. Tillit skaper produktivitet, og det er i fellesskap vi løser de store oppgavene best. Jeg vil jobbe for å redusere sosiale forskjeller og forhindre utenforskap i alle aldersgrupper og på alle arenaer. Vi får til mer sammen enn hver for oss.

 • Hei, jeg heter Arild, jeg er Sandefjording og stiller til valg for Arbeiderpartiet i Vestfold valgkrets. Jeg har rukket å bli 54 år, er gift og har to sønner. Til daglig jobber jeg som spesialrådgiver innen næringspolitikk, energi, klima og miljø i LO forbundet Industri Energi. Tidligere fagbladjournalist, oljearbeider og sjømann - Ærlighet, toleranse, respekt og åpenhet, er viktig for meg. Jeg har vært folkevalgt i Sandefjord siden 2003 og er nå med i kommunestyret, formannskapet og miljø- og planutvalget. Er også styremedlem i Vestfold og Telemark Arbeiderparti.

 • Ada er kommunestyrerepresentant, medlem i hovedutvalg for oppvekst og vara til styret i Færder Arbeiderparti. Hun er yngst i kommunestyret.

 • Rune Høiseth er er vår ordførerkandidat.De fleste vet nok det allerede. Rune Høiseth har vært ordfører i Lardal og har nå nesten 8 år bak seg som ordfører i Larvik. Vi tror ikke vi røper en hemmelighet når vi sier at han gjerne vil fortsette som ordfører etter valget!

 • Liselotte er syvendekandidat til fylkestingsvalget i 2019 i Vestfold og Telemark og 15. kandidat til kommunevalget 2019 i Tønsberg. Klima, miljø og «det grønne skiftet» som rettesnor for valgene vi gjør. Kystlinje, grønne lunger og verdifull matjord må bevares for de som kommer etter oss. Vi må utvikle næringslivet og skaffe flere arbeidsplasser i fylket vårt. Jeg brenner for at alle barn og unge skal inkluderes i fritidsaktiviteter og vil at vi legger til rette også for uorganisert, fysisk aktivitet i anlegg og i friluft.

 • Fabian er fylkestingsrepresentant og medlem av hovedutvalg for utdanning. Han er også styremedlem i Vestfold og Telemark Arbeiderparti, og medlemsansvarlig i Færder.

 • Elin Gran Weggesrud

  Elin er ordfører i Holmestrand. Hennes verdier er medmenneskelighet, raushet, ærlighet, ansvarlighet og respekt.Holmestrand kommune er satt sammen av flere tettsteder og lokalsamfunn. Elin brenner litt ekstra for at kommunen som helhet skal være den beste kommunen å bo i. Gode tjenester som ser hele mennesket, tidlig innsats og forebyggende arbeid skal stå i fokus. Hun tror på å jobbe som lag for å sikre gode tjenester og mener det er avgjørende at tverrfaglig samarbeid blir en norm i kommunen vår.

 • Kurt E. Hansen

 • Anne er kommunestyrerepresentant og medlem av utvalg for oppvekst og opplæring.

 • Atle Bonstad bor i Svarstad og er utdannet økonom, har handelskole og BI samt utdannelse i forsvaret. Atle har vært områdesjef i HV i 16 år i tillegg til privat virksomhet innen mange forskjellige områder. Og så er han attpå til bonde.

 • Ole-Henrik Olsen

 • Hei! Jeg heter Hilde Elgesem Andersen og stiller til valg for Vestfold og Telemark Arbeiderparti, valgkrets Vestfold. Jeg er 47 år, bor i Åsgårdstrand med mine to gutter og ektemannen min. Jeg sitter i min første periode i kommunestyret i Horten kommune, fylkestinget i Vestfold og Telemark og Hovedutvalg for klima, areal og plan. Er fagarbeider og tillitsvalgt i industrien i Horten for Fellesforbundet. Har deltatt i Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg der arbeidslivspolitikken til Arbeiderpartiet ble formet og vedtatt.

 • Andreas Withbro

 • Fredrik Christensen

  Fredrik er nestleder i utvalget for kultur og frivillighet. For meg er skole og yrkesfag det som treffer meg nærmest. Tidlig innsats i skole og tett oppfølging for veien videre etter endt grunnskole. Ønsker flere bedrifter med satsing på lærlinger.

 • Cecilia Nhu Tieu

 • Bor i Åsgårdstrand. Selvstendig Næringsdrivende.

 • Kari er andrevara til kommunestyret og medlem av utvalg for miljø, teknikk og næring. Kari er også femte vararepresentant til Vestfold og Telemark fylkesting.

 • Nikolai Øien-Sramek

 • Sykepleier (i videreutdanning) - For Tonje betyr solidaritet, rettferdighet og like muligheter for alle mye. Hun vil ha et helsevesen som ivaretar innbyggerne fra vugge til grav. Tilstrekkelig med sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Flere heltidsstillinger og økt grunnbemanning innen eldreomsorgen. En skole hvor læreren får bruke mer tid til å undervise slik at alle elevene føler mestring.

 • Jarle Henriksen

 • Janne Ekmann har erfaring både fra kommunestyret og fylkestinget, er utdannet innen kunst og jobber som salgskonsulent. Janne bor i Larvik sentrum.

 • 28 år i kommunestyret og 4 år i fylkestinget. Sittet i alle de fire hovedutvalgene og formannskapet i Sandefjord - Å gi barn og unge en trygg oppvekst og et grunnlag for arbeid og velferd, betyr mye for Morten. Han vil jobbe for god samferdsel, arealplanlegging, byutvikling og trafikksikkerhet.

 • Camilla er varaordfører i Holmestrand. Hun jobber som butikkmedarbeider i rørleggerfirma og studerer kultur og kommunikasjon på UIO. Jeg er medlem av Arbeiderpartiet fordi jeg ønsker å være med å skape et mer rettferdig, inkluderende og likestilt samfunn. Alle fortjener å leve livet i trygge og frie liv. Elske den man vil, være den man vil og bli den man vil.

 • Jarle Georg Johannessen

  Jarle Georg er styremedlem og vara til kommunestyret i Sande. Bosted: Ekeberg, Sande Bakgrunn: Tømmermester og småbruker. Verdier: Solidaritet, likestilling og likeverd. Dette brenner jeg for: Matjorda vår - et umistelig gode som må vernes og videreføres. Opprettholde små skoler, tett knyttet til sine nærmiljø. At alle skal ha like muligheter til å lykkes med å nå sine mål.

 • Oda Hovda Angelsen

 • Mikkel Bjørge Madsen

 • Lene Mandt Bartholsen bor på Nanset og jobber på Bianco i Tønsberg. Hun har mange år i bransjen og stortrives der.

 • Eivind er sekretær i Tønsberg Arbeiderparti og sitter i kommunestyret. Han er også nestleder i hovedutvalg for klima, areal og plan i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

 • Trine Elise Hammer

 • Lars W. Solheim

 • Leah Rue Halling

 • Arne Kristian Ohrem

  Bosted: Holmestrand

 • Tone Moseid

  Tone er kasserer i Tønsberg Arbeiderparti

 • Ufør. Aktiv i lag, foreninger - Ta vare på de svakeste er det viktigste for Brit Wenche. Hun vil kjempe mot privatisering i kommunen. Lokal tilhørighet, Stokke og Andebu må beholde sin lokale identitet. Ivareta rettigheter for barn og unge og at mennesker med nedsatt funksjonsevne får et aktivt liv.

 • Eirik er ordførerkandidaten vår i år, og jobber som fengselsleder ved Ringerike fengsel. Han brenner for at Holmestrand kommune skal bli en enda bedre kommune for alle innbyggerne våre! Han er veldig opptatt av at innbyggernes ulike livsfase-behov blir ivaretatt på en kvalitetsmessig god måte gjennom gode kommunale tjenester, slik at Holmestrand kommune fortsatt skal være et godt sted å bo for liten og for stor – hele livet. Eirik sine verdier er medmenneskelighet, se det gode i hver enkelt menneske, raushet og ansvarlighet.

 • Gruppeleder og Varaordfører.

 • Jon er ordfører i Færder siden høsten 2019. Som ordfører er Jon kommunens øverste politiske leder, og møteleder i formannskapet og kommunestyret. Jon har bakgrunn som opposisjonsleder i Færder og tidligere Nøtterøy kommune, og avdelingsleder for rus og psykiatri i Færder.

 • Anne er ordfører i Tønsberg og medlem av kommunestyret og formannskapet.

 • Leder for teknologi og utvikling i Nortura - Positiv, målrettet og pålitelig, er viktige verdier for Bjørn. Han mener vi må ta i bruk hele den nye kommunen, og jobbe for at det skal være attraktivt å bo, starte og drive næring i Sandefjord. Han er opptatt av et seriøst arbeidsliv og jobb til alle.

 • Elin Nyland er APs varaordførerkandidat. Hun er ei grepa dame! Elin er utdannet sosionom og jobber som veileder i NAV. Tidligere har hun bl.a. jobbet i skolen, SFO og barnevernstjenesten, så hun kjenner godt til mange av kommunens tjenester.


Kandidater fylkestingsvalget i Telemark 2023


Fylkestinget

 • Maja Foss Five

  Hei. Jeg heter Maja og er fylkesvaraordfører i Vestfold og Telemark for Arbeiderpartiet. Jeg leder også hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett. Har en mann og 2 barn (10 og 12 år) og bor i Skien.

 • Bosted: Holmestrand Jeg vil være med å bygge en ny fylkeskommune med livskraftige bygder og attraktive byer. Tillit skaper produktivitet, og det er i fellesskap vi løser de store oppgavene best. Jeg vil jobbe for å redusere sosiale forskjeller og forhindre utenforskap i alle aldersgrupper og på alle arenaer. Vi får til mer sammen enn hver for oss.

 • Jeg heter Tone og er valgt som 4.kandidat på valgkrets Telemarks stortingsliste. Jeg bor i Brevik sammen med mann, en sønn på 19, samt tvillinggutter på 15 år. Selv er jeg 52 år, og jobber som seksjonsleder ved Sykehus Telemark, i tillegg til at jeg representerer Vestfold og Telemark Arbeiderparti i fylkestinget, hovedutvalg for samferdsel og i fylkesutvalget.

 • Hans hjertesak er et velfungerende kollektivtilbud for hele Vestfold.

 • Liselotte er syvendekandidat til fylkestingsvalget i 2019 i Vestfold og Telemark og 15. kandidat til kommunevalget 2019 i Tønsberg. Klima, miljø og «det grønne skiftet» som rettesnor for valgene vi gjør. Kystlinje, grønne lunger og verdifull matjord må bevares for de som kommer etter oss. Vi må utvikle næringslivet og skaffe flere arbeidsplasser i fylket vårt. Jeg brenner for at alle barn og unge skal inkluderes i fritidsaktiviteter og vil at vi legger til rette også for uorganisert, fysisk aktivitet i anlegg og i friluft.

 • Student innen offentlig administrasjon og ledelse. Jobber ekstra som servitør. Har vært politisk aktiv i AUF i 2013 og stiller til valg på fylkestingslista på plass 9 - For Rikke er solidaritet, rettferdighet og like muligheter for alle, viktige verdier. Hun brenner for en skole som ser alle elevene og som gir alle muligheter til mestring. Hun ønsker et levende samfunn med aktivitetstilbud for alle og mange møteplasser for innbyggerne i Sandefjord.

 • Hei! Jeg heter Birger Hovden og sitter i dag i fylkestinget.

 • Bosted: Sandefjord Skole og helsevesen. Kvaliteten på slike tjenester måles best gjennom hvordan de virker inkluderende og rettferdig, ikke hvordan de gir økte fordeler for de sterke og velstående.

 • Hei! Jeg heter Hilde Elgesem Andersen og stiller til valg for Vestfold og Telemark Arbeiderparti, valgkrets Vestfold. Jeg er 47 år, bor i Åsgårdstrand med mine to gutter og ektemannen min. Jeg sitter i min første periode i kommunestyret i Horten kommune, fylkestinget i Vestfold og Telemark og Hovedutvalg for klima, areal og plan. Er fagarbeider og tillitsvalgt i industrien i Horten for Fellesforbundet. Har deltatt i Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg der arbeidslivspolitikken til Arbeiderpartiet ble formet og vedtatt.

 • Bjørn Rudborg

 • Tenvik

 • Fabian er fylkestingsrepresentant og medlem av hovedutvalg for utdanning. Han er også styremedlem i Vestfold og Telemark Arbeiderparti, og medlemsansvarlig i Færder.


Styret

 • Hei! Jeg heter Truls og stiller til valg for Arbeiderpartiet i valgkrets Vestfold. Jeg bor i Helgeroa sammen med Line og våre to barn på 10 og 13 år. Jeg er leder av Vestfold og Telemark Arbeiderparti og leder for Hovedutvalg for næring og reiseliv i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

 • Jeg heter Kathrine Haatvedt og stiller til valg på stortingslisten til Vestfold og Telemark Ap - valgkrets Telemark. Jeg er 35 år og bor på Rjukan sammen med familien min. Til daglig jobber jeg som leder i PP-tjenesten i Tinn kommune. Jeg sitter i kommunestyret og formannskapet i Tinn, og er gruppeleder for Tinn Arbeiderparti. Ble også nylig valgt til nestleder i Vestfold og Telemark Arbeiderparti.

 • Erik er distriktets sterkeste talsmann. Som ordfører i Fyresdal er det kampen for distriktene og en politikk som legger til rette for bosetting i hele landet, som er Eriks viktigste profilsak. Alt må ikke sentraliseres for at det skal være godt nok! Er gift med Laila og var rådmann før han ble ordfører i 2011.

 • Elin er ordfører i Holmestrand. Hennes verdier er medmenneskelighet, raushet, ærlighet, ansvarlighet og respekt.Holmestrand kommune er satt sammen av flere tettsteder og lokalsamfunn. Elin brenner litt ekstra for at kommunen som helhet skal være den beste kommunen å bo i. Gode tjenester som ser hele mennesket, tidlig innsats og forebyggende arbeid skal stå i fokus. Hun tror på å jobbe som lag for å sikre gode tjenester og mener det er avgjørende at tverrfaglig samarbeid blir en norm i kommunen vår.

 • Hei, jeg heter Arild, jeg er Sandefjording og stiller til valg for Arbeiderpartiet i Vestfold valgkrets. Jeg har rukket å bli 54 år, er gift og har to sønner. Til daglig jobber jeg som spesialrådgiver innen næringspolitikk, energi, klima og miljø i LO forbundet Industri Energi. Tidligere fagbladjournalist, oljearbeider og sjømann - Ærlighet, toleranse, respekt og åpenhet, er viktig for meg. Jeg har vært folkevalgt i Sandefjord siden 2003 og er nå med i kommunestyret, formannskapet og miljø- og planutvalget. Er også styremedlem i Vestfold og Telemark Arbeiderparti.

 • Olaug Skau

 • Jeg heter Jone Blikra og stiller som 3.kandidat på stortingslisten til Vestfold og Telemark Arbeiderparti – valgdistrikt Telemark. 58 år gammel, gift og har 3 voksne barn + 2 bonusbarn. Jeg har tidligere vært ordfører i Kragerø og er i dag gruppeleder for Arbeiderpartiet i kommunestyret, formannskapet i Kragerø, og jeg sitter også i styret i Vestfold og Telemark Arbeiderparti.

 • Anne er ordfører i Tønsberg og medlem av kommunestyret og formannskapet.

 • Fabian er fylkestingsrepresentant og medlem av hovedutvalg for utdanning. Han er også styremedlem i Vestfold og Telemark Arbeiderparti, og medlemsansvarlig i Færder.

 • Jeg heter Nikolai og stiller til valg for Vestfold og Telemark Arbeiderparti – valgkrets Telemark. Jeg jobber nå som fylkessekretær i Vestfold og Telemark AUF. Sitter i bystyret i Skien og sitter også i hovedutvalget for kultur, idrett, friluftsliv og frivillighet. Er også nestleder i Skien Arbeiderparti.