Pressemelding: Fylkestingsvalget 2023 - Vestfold

Endelige listeforslag - valgkrets Vestfold

Nominasjonskomiteen i Vestfold og Telemark Arbeiderparti – valgkrets Vestfold, legger fram  endelige forslag til valgliste for fylkestingsvalget i Vestfold 2023, etter at listen har vært på høring i organisasjonen. Forslag til listen er enstemmig.

-Etter en god prosess i komiteen og innspill fra kommuneparti, AUF og fagbevegelsen er jeg veldig fornøyd med lista. Vi har er heldige som har så mange dyktige kandidater som vil engasjere seg, å være med å bygge «nye Vestfold», sier Dag Terje Andersen, som leder nominasjonsarbeidet for Arbeiderpartiet til fylkestingsvalget i Vestfold.

Are Karlsen, Mette Kalve, Arild Theimann og Ada Lassen-Urdahl i toppen av lista, vil utgjøre en spennende firkløver som vil være med å utforme fremtidens Vestfold sammen med et godt sammensatt lage av kompetente folk.

De vil utfylle hverandre godt og gjøre en god jobb for nye Vestfold, mener en enstemmig nominasjonskomité.

Are Karlsen har lang erfaring som politiker og er nå avtroppende ordfører i Horten kommune. Han er motivert for å utvikle Vestfold ved å bygge videre på og forsterke det vi er gode på.

Mette Kalve er i dag fylkestingsrepresentant, leder av hovedutvalget i Vestfold og har hatt en rekke verv i politikken både lokalt i Holmestrand og i fylket.    

Arild Theimann har lang fartstid i fagbevegelsen og i lokalpolitikk i Sandefjord. Til daglig jobber han som spesialrådgiver innen næringspolitikk, energi, klima og miljø i LO-forbundet Industri Energi.   

Ada Lassen-Urdahl er en ung og lovende politiker med bakgrunn fra AUF og Færder kommunestyre. Tross sin unge alder har Ada rukket å ha en rekke verv, både i student sammenheng og som ungdomsdelegat til FNs generalforsamling.

Kjønnsbalansen er ivaretatt og på de seks første plassene er alle kommuner i Vestfold representert, og på de tolv første plassene har alle kommunene to kandidater.  

-Med dette laget er vi godt rustet til den kommende valgkampen og jeg er sikker på at laget vil gjøre alt for å vinne valget og bidra til at vi får en Arbeiderpartiledet fylkeskommune i det nye Vestfold i 2023, sier Dag Terje Andersen.

Nominasjonsmøtet finner sted 19. november. Se vedlagt pressemelding for det endelige listeforslaget.