Kjære førstegangsvelger til Stortingsvalget!

Din stemme er avgjørende!

j

Demokratiet vårt fungerer bare om alle bruker stemmeretten sin. Vi vet at de som allerede er godt representert i samfunnet bruker stemmeretten sin, men realiteten er at mange unge ikke gjør det. Likevel er det unge som må leve med konsekvensene av politikken som føres i dag lengst, og da trenger vi at unge er med å ta avgjørelsene. Det skjer bare hvis alle stemmer.

Arbeiderpartiet vil blant annet:

🌹 Kutte 55% av Norges klimagassutslipp innen 2030.

🌹 Masseutbygging og prisredusering av grønn transport som tog, buss og ladenettverk.

🌹 Gi 1 milliard mer til yrkesfaglig utdanning.

🌹  Innføre en læreplassgaranti som sikrer at alle elever som er kvalifisert, får læreplass.

🌹  Trappe opp antall nye studieplasser, særlig på områder som er viktige for arbeidslivet.

🌹  Øke studiestøtten.

🌹 Bygge 3000 flere studentboliger i året.

🌹 Gratis tannbehandling fram til 21 år, og halv prs fra 22-25 år.

🌹 Flere helsesykepleiere og miljøarbeidere på skolene.

🌹 Fjerne kravet om diagnose og henvisning for psykisk helsehjelp.

🌹 Øke midlene det offentlige har til å drive psykisk helsehjelp lokalt.

🌹 Gi gratis psykolog til alle under 25 år.

🌹 Fjerne kravet om diagnose og henvisning for psykisk helsehjelp.

🌹 Øke midlene det offentlige har til å drive psykisk helsehjelp lokalt.

Demokratiet vårt fungerer bare om alle bruker stemmeretten sin. Vi vet at de som allerede er godt representert i samfunnet bruker stemmeretten sin, men realiteten er at mange unge ikke gjør det. Likevel er det unge som må leve med konsekvensene av politikken som føres i dag lengst, og da trenger vi at unge er med å ta avgjørelsene. Det skjer bare hvis alle stemmer.

Vi har hatt en høyreregjering som tenker mer på sin egen nåtid, enn vår felles framtid. De har ikke klart å kutte mer enn 3% av klimagassutslippene, selv om vi vet at vi må halvere dem innen 2030. De har heller ikke investert nok i skole, og mange unge har falt ut av videregående eller vet ikke om de får læreplass. Samtidig vet vi at mange unge ikke får den psykiske helsehjelpen de trenger. Noen får ikke hjelp fordi de ikke ønsker en diagnose, og mange blir møtt av lange køer i det offentlige og har ikke råd til privat psykolog. Det er ikke bra nok.

Vi trenger Arbeiderpartiet for å putte rettferdighet tilbake i regjeringskontorene. Vi går til valg på et klimaløfte sammen med LO som sikrer at vi skal kutte 55% av utslippene våre innen 2030. Vi er det eneste partiet på stortinget som har lagt fram et klimabudsjett som konkret viser hvordan vi skal nå de løftene. Arbeiderpartiet garanterer 1 milliard mer til yrkesfag og en egen læreplassgaranti, slik at alle unge skal få muligheten til å fullføre utdanningen sin. Vi vil også gi gratis psykolog til alle under 25 år, og fjernet kravet om diagnose eller henvisning for psykisk helsehjelp – slik at terskelen skal bli lavest for flest mulig.

Vi trenger noen som satser på trygge arbeidsplasser, som vil gjennombygge den gode skolen og helsetjenesten vår, og som vil ta oss over i det grønne fornybarsamfunnet. Vi trenger mer en noen gang en regjering som gir oss alle en framtid som vi unge kan tro på.

Nysgjerrig på Arbeiderpartiet og vil vite mer les mer her: https://www.arbeiderpartiet.no/

Godt valg! 🌹