- Lokalkunnskap, slår all kunnskap

Arve på kryss og tvers i det nye fylket

jj

I dag har Arve Høiberg vært på besøk i Larvik og snakket med innbyggere om trafikksikkerhet langs fylkesvei 302. Det ble også tid til et besøk i Foldvik familiepark, der eierne ønsker seg bedre bussforbindelse for sine gjester.  

På det halve året som har gått siden Høiberg ble utvalgsleder for samferdsel i fylket, har han fartet på kryss og tvers og vært innom alle de 23 kommunene, fra Vinje til Sande. Snart skal han til Tjøme og i dag var han innom Larvik. På sine besøk ser han på planlagte prosjekter, men også for å lytte til innbyggere og deres behov for forbedringer på fylkets mange veier.

-Lokalkunnskap, slår all annen kunnskap. Det er min måte å jobbe på. Ut å treffe folk og lytte til deres erfaringer. Det er de som bor der, som vet hvor skoen trykker, sier Høiberg.  

Når saker kommer opp til behandling i utvalget, har Høiberg enda bedre forutsetninger til å se hva behovet er og hva som bør prioriteres.

-Det er mye bra å se og mange flotte steder å bo i fylket vårt, men det er mange dårlige veier som ikke folk burde finne seg i 2020. For distriktspolitikk mener jeg det er vei det handler om. Folk og varer skal frem, slår Høiberg fast.

Fylkesvei 302

For noen måneder siden ble det fysiske skillet mellom gang/sykkelstien og fylkesvei 302 i Helgeroa fjernet. Det betyr at det kun er cm mellom skolebarna og den tungt trafikkerte veien.  

Skoleveien til ungdommene på Ra ungdomsskole er ikke trygg. Skoleelevene må krysse en svært trafikkert vei for å komme seg til skolen. Dette er noen av innspillene som Arve tar med seg tilbake til fylkeskommunen. For i tillegg til å være hovedutvalgsleder for Samferdsel, er han også leder for Fylkes trafikksikkerhetsutvalg.

-Trafikksikkerhet for myke trafikanter er alltid hovedprioritet og rassikring, som er nytt for meg som kommer fra Vestfold, sier Høiberg.

Må få kontroll

Det å få kontroll på driftskontraktene er noe Høiberg har høyt på dagsorden.

-Det er mitt håp at vi får bremset utgiftsøkningene på driftskontraktene, slik at vi etter hvert kan få mer penger til å øke standarden på veiene i fylket vårt. Dette skal vi blant annet gjøre ved å ta mer styring selv. Bare i 2020 har fylkesrådmannen måttet legge på 100 millioner kroner ekstra for å dekke opp utgiftsøkningene. Det må ta en stopp, sier Høiberg.

Trafikksikkerhet prioritet nummer 1.

Elever på Ra ungdomsskole må krysse fylkesvei 302, som er svært trafikkert og uoversiktlig.

Arve

Gjerdet ble fjernet på fylkesvei 302 ved gangstien som er skolevei for elevene på Berg skole. Dette er Truls Vasvik, leder i Vestfold Arbeiderparti og Arve Høiberg, enige om må gjøres noe med.

FOldvik

Helene og Sigmund Foldvik på Foldvik Familiepark ønsker seg bedre busstilbud for sine gjester. Arve Høiberg og Truls Vasvik tar med seg innspillene tilbake til sine utvalg - Samferdsel og næring og reiseliv.