Mer likestilling nå!

Kathrine Haatvedt

Kathrine Haatvedt, leder av kvinnenettverket i Vestfold og Telemark Arbeiderparti.

Det startet med kampen for kvinners rett til å stemme. Gjennom et århundre har det vært kjempet en rekke kamper for kvinners plass i arbeidslivet, for rettigheter til utdanning og like muligheter som menn i samfunnet. Mange slag er vunnet, men kampen er ikke over. Fortsatt jobber kvinner mest deltid. Fødetilbud legges ned i distriktene, og barseltilbudet blir dårligere. Kvinners rett til å bestemme over egen kropp blir satt i spill. Dette er eksempler på noen av de likestillingsutfordringene vi fortsatt har. 

For oss i arbeiderbevegelsen er det en selvfølge å kjempe for økt likestilling. Det sosialdemokratiske prosjektet handler om det, at når fellesskapet tar ansvar, så skaper vi mer frihet for flere. 

Vi trenger en tøffere likestillingspolitikk, fordi vi mener at norske kvinner og menn skal stille likt, og kunne velge fritt. Mer likestilling nå! 

Gratulerer med kvinnedagen!