Raser mot regjeringens nei til CRPD

u

Likestilt samfunn: Likestilling kommer ikke av seg selv. For å få et likestilt samfunn kreves det at vi jobber systematisk med likestilling på alle samfunnsområder.

Tirsdag stemte stortinget om hvorvidt vi skal innlemme FN-konvensjonen om rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i den norske menneskerettighetsloven. Arbeiderpartiet sammen med store deler av opposisjonen vært tydelig at vi ønsker denne forandringen som flere organisasjoner har ønsket lenge. Dessverre svikter Høyreregjeringen og FrP.

- Likestilling kommer ikke av seg selv. For å få et likestilt samfunn kreves det at vi jobber systematisk med likestilling på alle samfunnsområder.

Et av Arbeiderpartiets viktigste prosjekter handler om at alle skal delta i samfunnet på lik linje og sikre muligheter til alle. Støtten til CRPD er en historisk i milepæl i kampen for at de med funksjonsnedsettelser skal få full deltakelse i samfunnet. Det er på tide at vi bygger ned de samfunnsbarrierene som hindrer folk i å leve gode liv, sier Maria Aasen-Svensrud.

Arbeiderpartiet har programfestet at de har som mål at Norge skal bli universelt utformet innen 2035. Med Høyre-regjeringens tempo blir det vanskelig å nå det målet. I følge BUFDIR sin undersøkelse viser det at 46% av de med funksjonsnedsettelse opplever transport som en utfordring i hverdagen. Samme undersøkelse viser at 2 av 3 bor i boliger som ikke har tilgjengelig inngangsparti eller utearealer for rullestolbrukere eller personer med annen form for bevegelseshemning. Det trengs et taktskifte i dette arbeidet.

- Jeg tror og frykter at Høyre-regjeringen sammen med FrP skyver en utreding foran seg når sannheten er at dette arbeidet ikke kommer til å bli prioritert. Universell utforming er menneskerettigheter og det må behandles deretter. Det er det Arbeiderpartiet sender et tydelig signal om.

Til slutt nevner Aasen-Svensrud hvor viktig det er at man får en ny regjering til høsten. Arbeiderpartiet har alltid vært tydelig og offensiv i politikken for de med funksjonsnedsettelser og dette vil prioriteres høyt. Høyre har ikke lyttet og ikke forstått i 8år, nå er det på tide med endring.