Aleksander den store

Regional lederskolering

Tilbud til deg som har en lederposisjon i Arbeiderpartiet - eller som har ambisjoner om det!

Har du et tillitsverv i Arbeiderpartiet og vil utvikle deg i rollen, eller har du ambisjoner om å påta deg verv i partiet og vil lære mer om hva det vil si å ha en lederposisjon?

Agder, Rogaland og Vestfold og Telemark Arbeiderparti inviterer til en regional lederskolering hvor du får nyttig kunnskap om rollen som tillitsvalgt, hvor du blir utfordret og hvor du knytter nye kontakter over fylkesgrensene.

Kurset er ment for deg som har et lederverv i Arbeiderpartiet, som kommunepartileder, lagsleder, utvalgsleder i parti eller kommunestyret – eller du som har en ambisjon om å påta deg slike verv.

Kurset gjennomføres i et samarbeid mellom tre fylkesparti, og det er et begrenset antall plasser. Personer som ønsker å delta må derfor søke om plass.

Kurset holdes i Kristiansand lørdag 8. januar kl 10.00 til søndag 9. januar 2022 kl 14.00. (Det er mulig å komme fredag kveld)

Reise og opphold dekkes av fylkespartiet.

Målet med kurset

Å være leder betyr ikke at du må vite alt eller å være den som kan mest om alt. Som leder har du ansvar for å sørge for at de du er leder for får brukt sin kompetanse best mulig og til det beste for organisasjonen.

Målet med kurset er at deltakerne skal kjenne sitt ansvar som leder og å ha oversikten over hvilke oppgaver, utfordringer og muligheter som ligger til rollen. Det er også et mål om at skal motiveres til å sette seg dypere inn i temaene etter kurset og at de blir viktige bidragsytere i partiarbeidet fremover.

Kurset gjennomføres med forelesninger, diskusjon, kommentarer og spørsmål slik at du blir involverer og deltakende i kurset.

Tema i kurset:

1. Grunnleggende kommunikasjonsteori og intern kommunikasjonI dette temaet gis det en innføring i grunnleggende kommunikasjonsteori og intern kommunikasjon. Målet er at deltakerne skal ha kjennskap til viktigheten av kommunikasjon som verktøy for en organisasjons arbeid, hvordan en gjennomfører et planmessig kommunikasjonsarbeid, verktøy i kommunikasjonsarbeidet og hvordan kommunikasjon må være en grunnleggende del av en leders arbeid.

2. Organisatorisk drift – vedtekter, planer og organisasjonHvilken betydning har vedtektene har i organisasjonen, hvordan de brukes og tolkes. Her gis det praktiske eksempler på ulike dilemmaer. Her går vi også inn på forholdet mellom partiorganisasjon og partigruppene i kommunestyre og fylkesting.

I tillegg vil det bli gitt en innføring i viktigheten av et planmessig arbeid og hvordan en utarbeider en handlingsplan. Et viktig stikkord er involvering av medlemmer og tillitsvalgte.

3. Gruppeprosesser, hersketeknikker, møteledelse og voteringsreglerDisse fire temaene henger sammen. Som leder i en organisasjon vil en oppleve dynamikken som skjer i en gruppe som utvikles over tid. Kunnskap om denne utviklingen og de ulike personenes motivasjon for å være med er viktig for å kunne lede. Det samme er kunnskap om hersketeknikker. Som leder er det viktig å oppdage disse og å vite hvordan en skal opptre når det benyttes slike teknikker mot en selv eller andre i den gruppen du leder.

Gruppeprosesser og hersketeknikker spiller inn på hvordan et møte oppleves. Det gjør også møteledelsen. Denne kan påvirkes av gruppeprosessene og hersketeknikker, men hvordan et møte ledes kan også påvirke andre veien. En leder må beherske god møteledelse og kunne lede kompliserte voteringer.

4. Kampanjer og valgkampHvordan planlegger vi en god kampanje på kort og lang sikt? Hvordan motiverer vi tillitsvalgte og medarbeidere til å delta i planlegging og gjennomføring? Som tillitsvalgt og leder ligger det et ansvar for at partiorganisasjonen planlegger og utfører kampanjer. Her vil det bli gitt en innføring i hvordan en gjennomfører en enkel strategiprosess og hvordan en strategi ligger til grunn for den konkrete kampanjeplanen.

solidaritet

5. Mediehåndtering og sosiale medierInnen mediehåndtering fokuseres det på hvordan en kan planlegge og gjennomføre et innsalg til media, herunder hvordan utspillsplaner lages og hvordan lokale og regionale medier jobber. Deltakerne planlegger et konkret utspill underveis i kurset.

I gjennomgangen av sosiale medier forklares det hvordan disse fungerer når det gjelder å nå ut til målgrupper, skape engasjement og annonsering.

6. Arbeiderpartiets verdier og ideologiske fundamentInnføring i Sosialdemokrati som ideologi og hvordan den skiller seg fra den idelogi de øvrige partiene bygger sin politikk på. Her legges det til rette for erfaringsutveksling om hvordan vi kan bruke vårt verdigrunnlag og ideologiske fundament i den daglige utførelsen av vår politikk.

7. Ledelse i ArbeiderpartietHva vil det si å være en leder og hvilken ledelsesfilosofi har vi i Arbeiderpartiet? I denne bolken tar vi opp rolleforståelse og det ansvar man har som tillitsvalgt og leder i vår organisasjon, herunder ansvar for å bygge en god partikultur.

Mer informasjon om søknad om plass

Kurset gjennomføres i et samarbeid mellom fylkespartiene i Rogaland, Agder og Vestfold- og Telemark.

De som har fått plass på kurset vil få en bekreftelse fra partikontoret, da det er begrensning på antall plasser. 

Vestfold og Telemark ArbeiderpartiFylkessekretær Hans Jan Øhreepost: [email protected]

Agder ArbeiderpartiFylkessekretærene Audun Øvrebø eller Per Åge Nilsenepost: [email protected] 

Klikk her for nettside

Rogaland ArbeiderpartiFylkessekretær Marion Wikbergepost: [email protected]

Klikk her for nettside