Skoletilbud for videregående er nå landet

Her kan du lese mer om hva som ble vedtatt

tilbudsstruktur

Tilbudsstruktur for videregående skole i Vestfold og Telemark for skoleåret 2021-2022, er nå vedtatt av fylkestinget. En politisk sak som har skapt mye engasjement og hvor det har kommet mange innspill. 

Fellesforslaget fra Arbeiderpartiet, Sp, SV, Rødt og MDG ble vedtatt, som blant annet betyr at:  

-Elektro på Rjukan videreføres

-Musikk, dans og drama ved Thor Heyerdahl og Sandefjord vgs videreføres

-IKTM ved Horten vgs videreføres 

-Det bygges nytt Kjøkken Sandefjord vgs

-De som har startet på et løp skal få fullføre på skolen de er på

Her kan du se hva som ble vedtatt i sin helhet:

-Fylkestinget vedtar fylkesrådmannens forslag om å ikke starte opp vg1 medier og kommunikasjon på Holmestrand vgs høsten 2021 og vg1 restaurant og matfag ved Sandefjord vgs høsten 2021. Det skal legges til rette for at elever som har startet et av disse utdanningsprogrammene, skal få fullføre på samme skole. 

-Fylkestinget vedtar forslaget om å ikke starte opp restaurant- og matfag eller medier og kommunikasjon på Vest-Telemark vgs, avd Seljord. Dette innebærer at driften på avdeling Seljord opphører fra høsten 2021. 

-Fylkestinget ber fylkesrådmannen fremme ulike alternativer som styrker det samlede utdanningstilbudet i Vest-Telemark. Løsningen må være bærekraftig og langsiktig. Det bes spesielt å vurdere forslag som i liten grad svekker omkringliggende tilbud.  Vest-Telemarkrådet inviteres spesielt til å være med i dette arbeidet sammen med øvrige representanter fra kommunene, næringslivet, ungdomsorganisasjoner og det lokale skolemiljø.

-Fylkestinget ber fylkesrådmannen vurdere muligheten for å etablere alternative opplæringsarenaer i Seljord, som f.eks. voksenopplæring og/eller tilbud for ungdom utenfor opplæring.

-Fylkestinget vedtar at søkbare koder på studiespesialisering på vg2 og vg3 tas bort som omtalt i saken. Det forutsettes at skolene organiserer gruppene optimalt.

-Fylkestinget vedtar ikke foreslått reduksjon i antall plasser på musikk, dans og drama ved Thor Heyerdahl vgs og Sandefjord vgs. Vg2 dans opprettholdes på Thor Heyerdahl vgs, og flyttes ikke til Greveskogen vgs.

-Fylkestinget vedtar at rom- og funksjonsprogram ved Sandefjord vgs ikke endres, i tråd med beslutningen om å tilrettelegge for et framtidig tilbud om restaurant og matfag. Prosjektrammen holdes uendret på 605 mill kr.

-Fylkestinget vedtar at tilbudet om elektro på Rjukan vgs videreføres.

-Fylkestinget vedtar at Vg2 tilbudet elenergi og ekom gjøres søkbart på Notodden vgs.

-Fylkestinget vedtar at tilbudet om Informasjonsteknologi og medieproduksjon på Horten vgs videreføres, og tilbudet om vg2 medieproduksjon skal gjøres søkbart. Tilbudet om IKTM på Greveskogen beholdes med en parallell på vg1 og vg2 som i dag. Tilbud kan eventuelt justeres etter søking i justeringssaken. 

-For å sikre rekruttering til landbruket er det ønskelig å tilby Vg3 landbruk ved Nome vgs. Fylkestinget vedtar at naturbruk vg3 på Nome vgs avdeling Søve skal være søkbart skoleåret 21/22 og deretter annethvert år. Oppstart vurderes i samråd med skolen når søkertall er kjent slik som i dag. 

-Fylkestinget vedtar at Vg2 baker- og konditor gjøres søkbart på Thor Heyerdahl vgs og ikke Greveskogen vgs. Kjøttfag og næringsmiddelindustri gjøres søkbart på Greveskogen vgs og ikke Thor Heyerdahl.

-For øvrig vedtar fylkestinget fylkesrådmannens forslag til hvilke utdanningsprogrammer, programområder og øvrige søkbare tilbud skolene skal ha skoleåret 2021-2022.

-Etter søknadsfristen 1. mars 2021 legger fylkesrådmannen fram en sak til hovedutvalg for utdanning og kompetanse med forslag til justering av det vedtatte tilbudet ut fra søkningen. 

-Fylkesrådmannen får fullmakt til å avgjøre hvor mange elevplasser hvert enkelt tilbud skal ha. 

-For å nå målet om økt læringsutbytte, gjennomføring og livsmestring er det strategiske arbeidet med helsefremmende skoler prioritert. Fylkestinget anser arbeidet med å fremme god helse og motvirke utenforskap som en av sektorens viktigste bidrag for grønn omstilling og handlingsrom som frigjøres skal styrke dette arbeidet.