Velkommen til det siste årsmøte i Vestfold og Telemark

Vel gjennomført årsmøte.

Årsmøte 2023

Vestfold og Telemark Arbeiderparti har gjennomført et vellykket årsmøte. Det første og siste fysiske ordinære årsmøte i Vestfold og Telemark Arbeiderparti. 

Fylkesleder Truls Vasvik åpnet årsmøte og Statsråd Marte Mjøs Persen innledet om den politiske situasjonen!

Årsmøtet har vært en viktig arena for å diskutere og vedta vår politikk for det kommende året, samt å velge delegater til landsmøtet.

Vi har hatt en god debatt om en rekke viktige temaer, inkludert arbeidsliv, klima og miljø, helse og omsorg, og ikke minst kraft. 

Våre medlemmer har vist stor engasjement og interesse i disse sakene, og det har vært inspirerende å høre deres synspunkter og meninger.

Vi kan se tilbake på år med mange utfordringer, men også med mange muligheter. Arbeiderpartiet har en viktig rolle å spille i å utvikle og fremme vår politikk for en mer rettferdig og bærekraftig fremtid, og vi er sikker på at vi vil fortsette å jobbe hardt for å nå våre mål.

Til slutt vil vi takke alle som har bidratt til at årsmøtet har vært en suksess, fra de som har arrangert møtet, til de som har bidratt med innspill og debatter. Sammen kan vi fortsette å bygge et sterkere og mer inkluderende Vestfold, og Telemark Arbeiderparti.

Skape for å dele!

takk

Bilder fra møtet

Takk til dirigentene

Dirigentene

Årsmøte 2023

Første rad

Årsmøte 2023

Marte engasjerte!

Årsmøte 2023

Et knippe av årsmøtedelegatene

Årsmøte 2023

AUFiVT