Arrangementer

Nettmøte om atomvåpenforbud

Med Anniken Huitfeldt og Astrid Hoem

26. nov, kl. 18:00 — 20:00, Nettmøte på Teams
nettmøte

Torsdag 26. november kl. 18.00 - Nettmøte om atomvåpenforbud med Anniken Huitfeldt og Astrid Hoem

Meld deg på her: https://forms.gle/grk3MvgbdWejfy2L6

Mener du at Norge bør ratifisere atomvåpenforbudet? Mener du at det er helt umulig for Norge som NATO-medlem å ratifisere forbudet? Eller vet du ikke helt hva du skal mene? Da burde du delta på dette digitale møtet.

Før valget til høsten skal Arbeiderpartiet vedta et nytt partiprogram. Forslaget er nå ute på høring i partiorganisasjonen og har fått overskriften "De store utfordringene løser vi best sammen".

En av uenighetene i forslaget til partiprogram handler om atomvåpenforbudet. Den 22 januar trer FNs forbudstraktat mot atomvåpen i kraft og blir gjeldende folkerett. Norge deltok ikke i forhandlingene og har, i likhet med NATOs øvrige medlemsland, ikke ratifisert traktaten. Flertallet i programkomiteen mener Norge skal jobbe for en atomfri verden, men at atomvåpenforbudet ikke er veien å gå. Et mindretall i komiteen mener derimot at Norge burde ratifisere forbudet.

Internasjonalt utvalg i Vestfold og Telemark Arbeiderparti har invitert flere Arbeiderpartipolitikere til et digitalt møte. De er alle er enige i at vi skal jobbe for en fredelig verden uten atomvåpen, men de er veldig uenig om hvordan.

Bli med og diskuter!