Arbeiderpartiet vil gjøre det rimeligere å komme seg på jobb!

Vi vil øke pendlerfradraget!

j

De siste årene har regjeringen kuttet i pendlerfradraget og gjort det dyrere for folk å komme seg på jobb. Med vårt forslag vil en arbeidstaker som pendler til og fra jobb, få egenandelen for pendlerfradraget redusert til 15 000 kroner.

Det betyr at en pendler kan reise 25 kilometer lenger med skattefradrag, fordi daglig reiseavstand før fradraget gjelder blir redusert fra dagens 67 km til 42 km. Sammenlignet med regjeringens forslag er det 8.900 kroner mer i skattefradrag.

Med sin sentraliseringspolitikk har regjeringen - med støtte fra FrP - gjort at arbeidsplasser har forsvunnet fra distriktene, og dermed tvunget folk til å reise lenger for å komme seg på jobb. Samtidig har de gjort det dyrere med nødvendige jobbreiser.

• Regjeringen har kuttet i fordelene for pendlere med nærmere 1,1 milliarder kroner siden 2013. Arbeiderpartiet vil snu denne utviklingen, og forbedre de økonomiske kårene for pendlere.

• Vi setter ned egenandelen for arbeidsreiser fra 23.900 kr til 15.000 kr. Det betyr at en pendler kan reise 25 kilometer lenger med skattefradrag, fordi fradraget blir gjeldende for reiseavstander lengre enn 42 km.

Nå er det vanlige folks tur!