ap_stue_01

Arbeiderpartiets partiprogram 2021-2025

De store oppgavene løser vi best sammen

Partiprogrammet ble vedtatt på landsmøtet 17. april 2021.

Vi gir i programmet tre løfter til velgerne: Trygt arbeid til alle er jobb nummer én, vi skal ha en sterkere velferdsstat som stiller opp for alle, og en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber. 

Vi har hatt åtte år med en regjering som har prioritert de som har mest fra før. Nå må det bli vanlige folks tur.