Arbeidsfolk og syke får regninga

Terje

Arbeiderpartiet vil drive en aktiv næringspolitikk hvor vi tar hele landets ressurser i bruk for å skape verdier og trygge arbeidsplasser.

MED BUDSJETTET som regjeringen har lagt fram, kan vi fastslå at Høyre fortsetter en stø kurs mot et mer urettferdig samfunn. De gir mer til de som har mye fra før, fortsetter privatiseringen av velferden og skaper et mer utrygt arbeidsliv. Arven etter Erna Solberg er et Norge med færre i jobb, økte forskjeller og en svakere velferdsstat.

På Erna Solbergs vakt har det blitt dobbelt så mange unge uføre og snart dobbelt så mange milliardærer. Budsjettet fortsetter i akkurat samme retning. I stedet for å få unge inn i jobb, så prioriterer høyreregjeringen fortsatt skattekutt til de rikeste. Økte egenandeler på helse gjør det dyrere å bli syk samtidig som skattekutt gjør det billigere å være rik.

SELV i krisetid prioriterer regjeringen altså å gi gavepakker til de rikeste framfor å få folk i jobb, forhindre velferdskutt i kommunene og å bedre situasjonen for dem som har mistet jobben. De står passive og ser på at reiselivsbedrifter kan gå over ende, og de svikter sjøfolka ved å kutte i tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. Til tross for at en rapport nylig slo fast at formuesskatten er en god skatt som gir flere arbeidsplasser, fortsetter de å kutte i denne og svekke spleiselaget. Det er intet mindre enn en skatteskandale.

Høyre viser med dette at de er et parti for rikfolk og ikke for vanlige folk. Arbeidsfolk har fått økt skatt for å pendle til jobben, og familier betaler mer for å ha barn i barnehagen. Mens de med mye penger fra før av får skatterabatt på store aksjeformuer og store momsfritak for å kjøpe luksus-elbiler.

Det hjelper lite å klappe for hverdagsheltene når de må ta regninga for gavedrysset til millionærene. Slik fortsetter forskjellene å øke: mellom fattig og rik, mellom de som er innenfor og utenfor arbeidsmarkedet, og mellom de som kan kjøpe seg fram i helsekøen og de som pent må vente. MANGE HAR mistet jobben sin som følge av pandemien, og mange blir stående utenfor arbeidsmarkedet. Da må vi bruke alle krefter på å få folk i jobb. Arbeiderpartiet vil drive en aktiv næringspolitikk hvor vi tar hele landets ressurser i bruk for å skape verdier og trygge arbeidsplasser. Vi vil legge til rette for vekst i fastlandsbedriftene, og vi vil bidra til at eksporten kan dobles fram mot 2030. Vi vil videreutvikle og forsterke det statlige eierskapet, gjerne i partnerskap med private. Og vi vil sørge for at vi kan løse klimautfordringene samtidig som nye jobber skapes.

Under koronakrisa har vi sett verdien av en sterk offentlig helsetjeneste og det organiserte arbeidslivet. Vi ble minnet om at høy tillit til hverandre og sterk solidaritet med hverandre er Norge på sitt aller beste. Den sosialdemokratiske samfunnsmodellen er nå under press fra høyreregjeringen. Men vi trenger den mer enn på lenge, og Arbeiderpartiet vil stå opp for og forsterke den.

Vi trenger et fellesskap som tar større ansvar - for verdiskaping og arbeidsplasser og for vår felles velferdsstat. Vi får til mer sammen enn hver for oss.

TERJE AASLAND | ÅSUNN LYNGEDAL | CECILIE MYRSETH | NILS KRISTEN SANDTRØEN, Aps medlemmer i Stortingets næringskomite