Bli kjent med vår nye vikarierende fylkessekretær!

Naeem 32

Bilde: Bernt Sønvidsen

Shoaib K. Naeem skal være vikarierende fylkessekretær for Odin A. Bohmann som er i permisjon grunnet sin rolle i Kultur- og likestillingsdepartementet. 

Rollen til Naeem er på ubestemt tid, men Naeem har siden 2009 vært på Youngstorget og jobber egentlig som organisasjonsrådgiver. Denne rollen vil han kombinere med rollen som fylkessekretær for fylket vårt (inntil videre!)

Hvem er du, Naeem? 

Jeg er 48 år mann bosatt i Drammen. Er oppvokst i Tinn og ble medlem i Tinn Arbeiderparti i 1996. Har jobbet i Arbeiderpartiet siden 2000. Først på fylkespartikontoret i Buskerud, hadde så en 2 års periode i Arbeiderpartiets stortingsgruppe og har siden 2009 vært på Youngstorget. Har også vikariert som fylkessekretær i Møre og Romsdal Arbeiderparti.

 Hvorfor valgte du Arbeiderpartiet? 

Jeg har alltid vært samfunnsengasjert og Erik Haatvedt (tidligere ordfører i Tinn) oppfordret meg til å bruke mitt engasjement i politikken. Han sørget for at jeg meldte meg inn i Arbeiderpartiet. Det var ikke vanskelig da jeg så hans engasjement da en lokal bedrift var i ferd med å bli kjøpt opp av utenlandske eiere og hvor man fryktet at de nye eierne ville ta eiendelene fra bygget og sørge for at ansatte mistet jobben.  

Hva liker du å gjøre på fritiden? 

Familie og fotball dominerer nok fritiden.

Hva gleder du deg mest til i den nye rollen? Hva kan vi gjøre for å vinne kommunevalget neste år? 

Å komme til Vestfold og Telemark Arbeiderparti er som å komme hjem. Har bodd halve livet mitt i Telemarksdelen og gått på skole på Rjukan og Skien. Det er her jeg ble politisk aktiv. 

Vi må satse på kommunepartiene. Det er her medlemmene og velgerne bor. Selv om det er viktig å se de ulike utfordringer kommunepartiene har så er det også viktig å se mulighetene de enkelte kommunepartiene har. Vi har mange dyktige folkevalgte og tillitsvalgte, i tillegg har det kommet inn mange nye medlemmer som ønsker å utvikle lokalsamfunnet. Vi må bruke entusiasmen til å skape ny giv. 

Jeg er veldig klar til å reise ut til styremøter og medlemsmøter ut i partiorganisasjonen, så det er bare å ta kontakt med meg på tlf for å avtale et besøk.

Funfact om deg? 

Brukte iPhone 4 fram til høsten 2020 og hadde fortsatt brukt den i dag hvis jeg kunne ha synkronisert jobb e-post og kalender. 

Velkommen skal du være, Naeem! Vi gleder oss stort til å jobbe videre med deg!