Forslag til partiprogram

Nå er forslag til partiprogram lagt fram!

Våre hovedsaker er:

  • Arbeid til alle
  • Sterkere velferdsstat 
  • God og rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobber!