Fylkessekretær Odin Adelsten Bohmann blir ny statssekretær i Kulturdepartementet!

Fredag utnevnte Kongen i statsråd, fylkessekretær Odin Adelsten Bohmann til statssekretær for statsråd Anette Trettebergstuen fra og med 29. oktober 2021.

Odin har vært en fylkessekretær som har satt dype spor etter seg og vi på partikontoret kommer til å savne hans arbeidskapasitet og trygge styring. I tillegg til å være fylkessekretær hos oss, har Odin også vært aktiv i det politiske landskapet i Skien fra 2007, nå sist som leder av utvalg for oppvekst. 

Han er alltid engasjert med klare meninger og med et brennende engasjement for psykisk helse og de som ikke alltid sitter «øverst ved bordet».

Vi kommer til å savne han, men ønsker han lykke til med spennende og nye oppgaver! Og gratulerer til kultur- og likestillingsministeren og Kulturdepartementet som kupper den rette mannen for stillingen! 

Odin 5