Fylkestingslista for Vestfold

ff

Vestfold og Telemark Arbeiderparti vedtok valgprogram og gjennomførte nominasjonsmøte lørdag 19. november for valgkrets Vestfold.

Are Karlsen, Mette Kalve, Arild Theimann og Ada Lassen-Urdahl i toppen av lista, vil utgjøre en spennende firkløver som vil være med å utforme fremtidens Vestfold sammen med et godt sammensatt lag av kompetente folk. De vil utfylle hverandre godt og gjøre en god jobb for nye Vestfold.

Are Karlsen ble valgt som vår fylkesordførerkandidat i Vestfold. Are har langt erfaring som politiker og er avtroppende ordfører i Horten kommune. Han er toppmotivert for å utvikle Vestfold, ved å bygge videre på og forsterke det er vi er gode på.

Mette Kalve er i dag fylkestingsrepresentant og leder av hovedutvalget i Vestfold. Mette har hatt en rekke verv i politikken både lokalt i Holmestrand og i fylket.    

Arild Theimann har lang fartstid i fagbevegelsen og i lokalpolitikk i Sandefjord. Til daglig jobber han som spesialrådgiver innen næringspolitikk, energi, klima og miljø i LO-forbundet Industri Energi.   

Ada Lassen-Urdahl er en ung og lovende politiker med bakgrunn fra AUF og Færder kommunestyre. Tross sin unge alder har Ada rukket å ha en rekke verv, både i student sammenheng og som ungdomsdelegat til FNs generalforsamling.

Kjønnsbalansen er ivaretatt og på de seks første plassene er alle kommuner i Vestfold representert, og på de tolv første plassene har alle kommunene to kandidater.  

Med dette laget er vi godt rustet til den kommende valgkampen og et drømmelag som vil gjøre alt for å vinne valget og bidra til at vi får en Arbeiderpartiledet fylkeskommune i det nye Vestfold i 2023.