Hva sa du, minister?

Omsorg

Det er svært skuffende at regjeringen salderer kommunens budsjetter med lønna til de som utfører arbeidet. Vi synes klappingen lyder hul nå.

I dag har regjeringen lagt frem sitt reviderte nasjonalbudsjett og forventningene fra kommuner og fylkeskommuner var stor. Regjeringen har jo tross alt lovet oss å kompensere oss for utgifter og lavere inntekter som følge av den krisen vi har stått og står i.

Når krisen traff, påla regjeringen oss å iverksette en rekke tiltak. Blant annet måtte vi ruste opp helsetjenestene våre betydelig for å avlaste sykehusene, vi måtte forsøke å skaffe oss mengder med smittevernmateriell, fordi regjeringen ikke hadde noe lager. Og vi måtte forsterke renholdet vårt betydelig for å hindre smittespredning. Alt dette var nødvendige, men kostbare tiltak.

I tillegg kommer kommuner og fylkeskommuner til å miste store skatteinntekter, fordi svært mange har mistet jobben sin eller har blitt permittert. Billettinntekter fra kollektivtrafikk er borte.

Alt dette skulle regjeringen kompensere - ble vi lovet.

I dag kom fasiten.

Ministeren sier at vi får beholde opprinnelig anslag for lønns- og prisvekst, enda det ser ut til at lønnsveksten blir lavere enn forventet.

Hva betyr egentlig dette?

Jo, det betyr at ansatte i kommunene får et dårligere lønnsoppgjør enn beregnet.

Det ministeren egentlig sier, er altså at alle de helseansatte, alt renholdspersonalet og alle de ansatte i oppvekstsektoren vår skal få mindre i lønnsvekst enn beregnet.

Og at kommunen skal bruke pengene til driften sin.

Det var nesten så vi ikke trodde vi hørte rett.

De samme ansatte som hele landet har klappet for i ukevis. Som regjeringen har klappet for. Som er førstelinja for hele landet vårt gjennom bekjempelsen av krisen.

Vi synes klappingen lyder hul nå. Og vi synes det er skuffende at regjeringen salderer kommunens budsjetter med lønna til de som utfører arbeidet.

Som om det ikke var nok, vil dagens forslag fra regjeringen føre til dårligere og mindre tjenester for innbyggerne i veldig mange kommuner.

Våre ansatte og innbyggere fortjener langt bedre.

Elin Gran Weggesrud, ordfører Holmestrand kommune

Truls Vasvik, leder Vestfold og Telemark Arbeiderparti