Hva skal til for å få flere til å velge disse fagene?

Bilfinger på Herøya tar inn lærlinger innenfor 28 ulike fag

Mette kalve

Fylkesvaraordfører på besøk hos Bilfinger på Herøya. En av fylkeskommunens viktigste lærlingbedrift.

Bilfinger på Herøya er en av fylkeskommunens viktigste lærlingbedrifter. De tar inn lærlinger innenfor 28 ulike fag. 

Bilfinger var en av de første som etablerte seg på Herøya, og har mer enn 1200 ansatte, og er en viktig arbeidsplass i regionen. 

-Jeg ble utrolig imponert over måten de jobber med lærlingene på - med blant annet fadderordninger. Jeg fikk også møte en fornøyd gutt som nettopp var ferdig med fagbrevet og hadde fått fast ansettelse, og dermed klar for feiring, forteller Kalve.

Fylkesvaraordføreren fikk også hilse på noen av lærlingene som hadde sine første dager i bedriften. Ingen tvil om at dette var bedre enn å være på skolen.

-Bilfinger fortalte også om hvor viktige lærlingene er for rekruttering til bedriften. Men hvordan får vi ungdommen til å velge de fagene der det er stort behov for arbeidskraft? Vet egentlig dagens ungdom hva en CNC-operatør er og gjør, og at man er nærmest sikret jobb dersom man velger dette? Gode karrièreveiledere, brosjyrer, apper og nettsider er bra, men jeg har tro på at elevene får komme ut i bedriftene og se på mulighetene, sier Kalve.

Hva tror du skal til for å få flere til å velge disse fagene? Og hvordan rekrutterer vi flere jenter?